Club Paradiso d.o.o. | Bulevar Despota Stefana 15 | 11000 Beograd

011/72 47 012, 72 40 928, 72 39 603


nova tvrdjava

Sa brega iznad stare luke je najatraktivniji pogled na Novu tvrđavu. Danas se u njoj nalazi zgrada Ratne mornarice. Fortezza Nuova je sagradjena 1570. godine kada je dovršeno utvrđivanje grada sa svih strana. Građena je po zamisli projektanta Franciska Vitelija, koji je da bi se nova tvrđava sagradila, dao nalog da se sruši blizu 2000 kuća, nekoliko crkava, te najlepša kapija grada Porta Reale. Velike sile su pre ujedinjenja sedam Jonskih ostrva zahtevale da se veći deo nove tvrđave poruši, a još jedan njen deo srušen je bombardovanjem za vreme II Svetskog rata. Na ulazu u tvrđavu stoji kameni lav Svetog Marka.

Pogledajte kompletnu ponudu apartmana za destinacju Krf 2024!